4art

Projekt strony internetowej i plakatów.

INFO

4art jest klubem muzycznym, w którym cyklicznie odbywają się koncerty jazzowe. Moim zadaniem było zaprojektowanie identyfikacji wizualnej opartej na ilustracjach, która następnie została wykorzystana w plakatach, stronie internetowej oraz innych materiałach promocyjnych klubu. Minimalistyczne, linearne ilustracje oparte na kilku kolorach oddają charakter klubu, jak i samego jazzu. Projekt powstał we współpracy ze studio ZVORKA.

Klient: Klub muzyczny 4art
Data: czerwiec 2016
Rodzaj projektu: Strona internetowa, plakaty, ilustracje