SLAVIKON

DYPLOM MAGISTERSKI
Projekt kampanii promującej badania nad mitologią słowiańską.

INFO

Slavikon to projekt kampanii mającej na celu przybliżenie odbiorcom,zwłaszcza młodszemu pokoleniu, zagadnień z zakresu mitologii słowiańskiej. W tym celu opracowałem identyfikację składającą się ze specjalnie zaprojektowanego kroju pisma Slavek opartego na dawnym piśmie runicznym oraz ilustracji nawiązujących do mitologii słowiańskiej. Kampania składa się z następujących elementów: plakatów, książki, responsywnej strony internetowej oraz gadżetów promujących projekt. Założeniem projektu jest zebranie funduszy na badania nad mitologią słowiańską, w celu zdobycia bardziej konkretnych informacji na temat wierzeń i kultury dawnych Słowian. Wszystkie elementy są ze sobą ściśle powiązane – od plakatów, które odsyłają poprzez kod QR do strony mobilnej z rozwinięciem znajdującego się na nich zagadnienia, aż po książkę i inne gadżety, które można kupić w sklepie internetowym wspierając tym samym badania nad mitologią słowiańską.

PROMOTOR: prof. Roman Kalarus
RECENZENT: dr Anna Machwic
DATA: 2015
PROJEKTY PLAKATÓW
PROJEKTY ILUSTRACJI
PROJEKT KSIĄŻKI
PROJEKT KROJU PISMA “SLAVEK”
PROJEKTY STRONY INTERNETOWEJ